Kariera w zawodzie prawnika

Adwokat to jeden z zawodów prawniczych, który zajmuje się głównie reprezentowanie stron w sądzie we wszelkiego rodzaju procesach oraz formułowaniem dla swoich klientów porad prawnych. Są to dyrektyw celowościowych mających na celu przekazanie człowiekowi informacji w jaki sposób powinien postąpić w sytuacji, w której się znalazł. Adwokatem można zostać kończąc pięcioletnie studia prawnicze jednolite magisterskie. Należą one do jednych z najtrudniejszych, ale jednocześnie najbardziej prestiżowych kierunków. Obecnie najlepsze wydziały prawa w Polsce znajdują się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prawo można studiować jednak również w wielu innych ośrodkach miejskich. Możliwe jest to nawet prywatnie (np. na Wyższych Szkołach Bankowych) lub zaocznie. Nauka pobierana jest tylko i wyłącznie w weekendy.

Co po studiach?

Po skończonych studiach studenci muszą zaliczyć również czteroletnią aplikację. Czyli wykonać określone praktyki zawodowe pod okiem doświadczonych adwokatów (lub sędziów, radców prawnych, notariuszy lub komorników w zależności od wybranego preferowanego zawodu prawniczego). Aby posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata, czyli móc w ogóle udać się na aplikację należy zdać trudny test ze znajomości prawa karnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, a także co ciekawe prawa pracy. Ostatni wymieniony trzon egzaminu jest charakterystyczny dla zawodu adwokata. Od czasu pozwolenia radcom reprezentowania swoich klientów w sądzie, jest to jedyna rzecz, która odróżnia oba prawnicze zawody. Radcy prawni bowiem nie mogą zajmować się prawem pracy; zostało to tylko i wyłącznie domeną adwokata.

Duże zapotrzebowanie

Ścieżka zawodowa adwokata wydaje się więc niezwykle długa i skomplikowana. Faktycznie osoby, które myślą o karierze w tej zawodzie muszą pogodzić się z faktem, że wejdą na rynek pracy zdecydowanie później niż ich rówieśnicy z innych kierunków. Jest to jednak swego rodzaju inwestycja w przyszłość. Praca adwokata bowiem może przynieść wyraźne korzyści materialne. Oczywiście jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a na rynku znajdzie się miejsca dla kolejnej kancelarii. Obecnie bowiem wprawdzie na prawników jest zapotrzebowanie, ale również konkurencja stale rośnie. Dzieje się tak dlatego, że coraz więcej młodych ludzi decyduje się na studia prawnicze, a także można studiować ten kierunek na większej ilości uczelni.

Duża konkurencja

Największy współczynnik ilości adwokatów na osobę odnotowano w Warszawie, gdzie wynosi on jednego adwokata na 500 osób. Kolejne miasta to Wrocław (792), Rzeszów (810), Kraków (851) oraz Poznań (932). Wśród dużych miast zdecydowanie najmniej adwokatów prowadzi swoją działalność na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Wprawdzie w Katowicach znajduje się sporo kancelarii (1 adwokat na 945 mieszkańców). Zupełnie inaczej sprawa się ma w pobliskich dużych ośrodkach miejskich chociażby Gliwicach (jeden adwokat na 2378 osób), Tychy (4770), Rybnik (5192), Sosnowiec (5417), Zabrze (6150), Dąbrowa Górnicza (9454), a rekordzistą jest Ruda Śląska (10 109). Wydaje się więc, że założenie kancelarii, w którymś z tych miejsc może przynieść zetknięcie się ze stosunkowo niewielką rodzimą konkurencją. Możliwe jednak, że niewielka ilość adwokatów spowodowana jest również niewielkim zapotrzebowaniem na ich usługi. Tak czy inaczej, jeśli uda się rozkręcić dobrze prosperujący biznes, adwokat może liczyć na wysokie zarobki, które zdeterminują zdecydowanie ponad przeciętny poziom życia.