Planujesz kupić lub sprzedać nieruchomość? Jeżeli robisz to pierwszy raz w życiu, to musisz wiedzieć, że transakcja nie będzie się mogła odbyć bez notariusza. Jaka jest jego rola w tej transakcji? Jak się przygotować do wizyty? Tego wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu.

Kim jest i czym zajmuje się notariusz?

Zanim przejdziemy do roli, jaką spełnia notariusz w procesie kupna lub sprzedaży nieruchomości, to należy w pierwszej kolejności wyjaśnić kim jest i czym się na co dzień zajmuje. Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku „Prawo o notariacie” notariusz to zarówno prawnik, jak i osoba zaufania publicznego, która jest uprawniona do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych. Jest on powoływany przez Ministra Sprawiedliwości, a jego miejscem pracy jest kancelaria notarialna. Większość notariuszy otwiera je w większych miastach, takich jak Olsztyn, Warszawa, Wrocław czy Katowice. Jednak w mniejszych miejscowościach również są obecni.

Notariusz jest gwarantem ważności zawieranych umów oraz innych czynności prawnych, które są składane w jego obecności. Przykładem takiej umowy jest właśnie transakcja kupna-sprzedaży nieruchomości. Rolą notariusza jest wtedy dokładne sprawdzenie przedmiotu umowy, czyli nieruchomości, między innymi pod kątem jej zadłużenie, prawa własności czy wartości.

W przypadku pojawienie się jakiś problemów, to przed przystąpieniem do aktu notarialnego konieczne będzie rozstrzygnięcie wszystkich kwestii, uniemożliwiających jego zakończenie. Notariusz sprawdza również, czy wszystkie podane dane oraz informacje są zgodne z wolą zaangażowanych stron. Nie może przy tym faworyzować żadnej z nich, a jego działania muszą być zawsze zgodne z prawem.

Notariusz a transakcja kupna-sprzedaży nieruchomości

Wszystkie transakcje związane z kupnem bądź sprzedażą nieruchomości będą wymagały wizyty u notariusza. W przypadku, gdy nabycie lub zbycie nieruchomości nie zostanie potwierdzone aktem notarialnym, wówczas sporządzona umowa będzie nieważna. Należy pamiętać o tym, że kancelaria notarialna może być dowolnie wybrana przez obie strony. Jeżeli planujemy kupić nieruchomość na przykład w Warszawie, to bez problemu możemy skorzystać z usług notariusza, którego kancelaria znajduje się w mieście Olsztyn.

Transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości można podzielić na dwa etapy: umowę przedwstępną oraz umowę finalną. Pierwsza nie wymaga sporządzenia w formie aktu notarialnego – wystarczy zwykła umowa sporządzona na piśmie i podpisana przez obie strony. Można oczywiście skorzystać z usług notariusza, jednak będzie się to wiązało z poniesieniem kosztów. Obie strony mogą się jednak poczuć pewniej, bo przedwstępna umowa notarialna ma większą moc wiążącą, niż ta sporządzona samodzielnie. Ma to szczególne znaczenie, gdy jedna ze stron odstępuje od umowy finalnej, bo druga strona może wtedy zażądać jej zawarcia nawet przed sądem. W przypadku sporządzenia umowy bez udziału notariusza jest to niemożliwe.

Z kolei przy umowie finalnej notariusz musi już być obecny za każdym razem. Zanim sporządzi on stosowną umowę obie strony muszą ustalić termin wizyty oraz przygotować odpowiednie dokumenty – niezbędna lista dostępna jest tutaj: https://www.notariuszolsztyn.info/. Na ich podstawie przygotowywany jest akt notarialny, który następnie jest odczytywany w obecności wszystkich zainteresowanych stron. Należy w tym momencie dokładnie słuchać notariusza i zgłaszać na bieżąco ewentualne błędy, które muszą zostać poprawione. Następnie dochodzi do podpisania aktu przez obie strony. Na samym końcu należy również uiścić taksę notarialną. Cena za czynności notarialne może się różnić i w takim mieście jak Olsztyn, może być niższa niż w Poznaniu. Dlatego zanim zostanie wybrana kancelaria notarialna, to należy sprawdzić jakie stawki w niej obowiązują.

Transakcja kupna-sprzedaży nieruchomości nie należy do prostych procedur. Wymaga dużej wiedzy i ogromnej cierpliwości. Wszelkie formalności mogą potrwać dłużej, niż nam się wydaje. Dlatego bardzo ważne są kompetencje notariusza, które pozwalają z jednej strony nadać całej transakcji odpowiednie mocy prawnej, a z drugiej przeprowadzić obie strony przez transakcję w szybki i prosty sposób.